031 811 018 [email protected]

O nama

Sakupljanje otpada, čisto, uredno i uređeno Đakovo, tržnica s domaćim proizvodima, pogrebne usluge i održavanje grobljâ okosnica su našeg poslovanja kojemu je krajnji cilj veći komunalni standard i zadovoljstvo sugrađana pruženim uslugama. 

Komunalac nekad i danas

Univerzal d.o.o. trgovačko je društvo za komunalne djelatnosti u većinskom vlasništvu Grada Đakova (54,96 %). Preostali su suvlasnički udjeli (45,04 %) u rukama općinama Đakovštine.

Društvo je utemeljeno 11. svibnja 1962. godine, kada je Narodni odbor Općine Đakovo Komunalnu ustanovu osnovanu 1956. preoblikovao u Komunalno poduzeće u Đakovu. Održavanje čistoće, uljepšavanje ulica, cesta, trgova i parkova, uređenje drvoreda, uzgoj i školovanje sadnica, upravljanje grobljem i pogrebne usluge, održavanje sajmišta i tržnica, javnih bunara i gradskog kupališta osnovne su privredne aktivnosti novoosnovanog Komunalnog poduzeća. Moderno trgovačko društvo u javnoj službi Univerzal postaje pretvorbenim promjenama 1997. godine. Danas zapošljava 120 radnika raspoređenih u sedam poslovnih jedinica.

O povijesti gradskog komunalca u Univerzalovoj arhivi, nažalost, nema nikakvih pisanih zapisa i fotografija, sve do novijeg vremena. No, osnovne je usluge za grad i sugrađane Univerzal zadržao od prvog dana do danas, proširujući poslovanje na druga područja poput stambenog upravljanja, zimske službe i kontrole javnih parkirališta, a posljednjih godina na Gradske bazene, klizalište, cestovnu ophodarsku službu te održavanje kanalske mreže i poljskih puteva.

Prekretnicu za gradsku čistoću predstavlja otvaranje odlagališta otpada Vitika 1977. godine, 2,5 km jugoistočno od Đakova, na osam hektara zaravni uz državnu cestu Đakovo-Vinkovci. Uz jednu saniranu i jednu aktivnu plohu, uskoro počinje izgradnja dviju novih odlagališnih ploha koje će zadovoljiti daljnje potrebe za odlaganjem miješanog otpada. 

Vlasnička struktura

%

Grad Đakovo

%

Općina Trnava

%

Općina Semeljci

%

Općina Viškovci

%

Općina Drenje

%

Općina Punitovci

%

Općina Strizivojna

%

Općina Gorjani

%

Općina Satnica Đ.

%

Općina Levanjska Varoš

Univerzal_doo_Đakovo_linija
Stjepan_Ripic_Univerzal_doo_2

Stjepan Ripić

direktor

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv: Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti
Skraćeni naziv: Univerzal d.o.o.
Sjedište: Vladimira Nazora 68, HR 31400 Đakovo
Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku

MBS: 030057832
OIB: 34319609112
EUID: HRSR.030057832

Temeljni kapital: 516.185,55 €  (3.889.200,00 kn)

Skupštinu trgovačkog društva kao najviši organ upravljanja čine zakonski predstavnici osnivača (članovi društva).

Direktor društva: Stjepan Ripić
Tehnički direktor: Krešimir Željeznik

Predsjednik Nadzornog odbora: Tihomir Mihalj
Članovi Nadzornog odbora: Marin Hrastović, Marko Brataljenović, Nikolina Petanjak, Pavao Češnik

Poslovni računi:
PBZ, IBAN: HR42 2340 0091 1001 3768 0
OTP, IBAN: HR92 2407 0001 1004 3749 8
ADDIKO, IBAN: HR16 2500 0091 1020 0998 2

≡ Društveni ugovor

Tehnički direktor

Krešimir Željeznik, e: [email protected]

Rukovoditelji poslovnih jedinica

PJ Čistoća: Mario Šimundić, e: [email protected]
PJ Higijena: Dolores Vuković, e: [email protected]
PJ Groblje: Stjepan Eberhardt, e: [email protected]
PJ Tržnica i PJ Parking: Ivanka Vargić, e: [email protected]
PJ Zajedničke službe: Lidija Balen Ćurić, e: [email protected]
PJ Gradski bazeni i PJ Klizalište: Tomislav Vuković, e: [email protected]

Voditelji odjela

Odjel za nabavu: Goran Tremboš, e: [email protected]
Odjel za odnose s javnošću: Danijel Geošić, e: [email protected]

Tajnica trgovačkog društva: Ivana Matić, e: [email protected]

Organizacijska shema upravljanja

Misija i vizija poslovanja

Misija

Univerzal je trgovačko društvo kojemu je temelj poslovanja djelotvorno gospodarenje otpadom u skladu s načelima zaštite okoliša, održivoga razvoja i kružne ekonomije i uređenje i održavanje zelenih, javnih i grobljanskih površina. Pružanjem javnih usluga ispunjavamo potrebe korisnika uz trajno usmjeravanje razvoju poslovnog sustava te rastu standarda komunalnih usluga.

Vizija

Univerzalova je vizija promicanje kružne ekonomije kroz imidž društveno odgovorne organizacije koja proaktivnim djelovanjem pridonosi stvaranju društva s iskoristivim otpadom i kvaliteti življenja. Uspješnost poslovnih rezultata želimo mjeriti kriterijem izvrsnosti, implementacije strategije razvoja, ekološke održivosti i sigurnosti na radu. Naš je krajnji cilj zadovoljstvo korisnika.

Skip to content