031 811 018 [email protected]

Upravljanje grobljima

Komunalac upravlja Gradskim grobljem Đakovo i grobljima osam prigradskih naselja. Održava i uređuje grobljanske površine, aleje i zelene nasade, izgrađuje grobnice, brine o komunalnoj infrastrukturi i čistoći groblja, a posebno se iskazuje visokom razinom usluge ukopa.

Univerzal_doo_upravljanje_grobljima_djakovo_01

Mjesta tišine, molitve i pijeteta

Upravljanje grobljima podijeljeno je na organizaciju i izvođenje ukopa, redovno i investicijsko održavanje, izgradnju novih grobnica, sitne zahvate na postojećima i nadzor klesarskih radova vanjskih izvođača na nadgrobnim objektima.

Dok se upravljanje odnosi na referentne poslove dodjele grobnih mjesta korisnicima, obračun godišnje grobne naknade, pripremu i realizaciju pogreba i ekshumacija, prodaju grobnica i vođenje grobnog očevidnika, izgradnja označava niz građevinskih radova; od iskopa zemlje i zidanja grobnica do njihove završne obrade. Poslovima održavanja u prvom se redu vodi svakodnevna briga o stanju i higijeni kuća oproštaja i platoa s kojih se odvijaju posljednji ispraćaji pokojnika i opremi potrebnoj za ukope, prazne se otpadni spremnici uz grobljanske aleje, a tu je i košnja trave, čišćenje samih aleja, sezonska sadnja cvijeća, orezivanje drveća, oblikovanje žive ograde i tuja, čišćenje snijega i svi ostali rutinski radovi koji groblja čine urednima i lijepima.

Posebno je zahtjevno održavanje Gradskoga groblja u Đakovu, koje se na brežuljku i podno kapelice Uskrsnuća Isusova proteže na površini od oko sedam hektara i broji 6.500 grobnih mjesta. Zbog svoje uređenosti i vrijedne spomeničke baštine s više od 20 zaštićenih kulturnih dobara desetljećima slovi kao jedno od najljepših groblja u Hrvatskoj. Uistinu je jedinstveno jer ravnopravno uz velikom većinom rimokatolička stoje počivališta pripadnika pravoslavne i islamske vjeroispovijesti. U ovu je multikonfesionalnu cjelinu 2014. integrirano i Židovsko groblje, također svjetski kuriozitet.

Univerzal_doo_Đakovo_linija

Korisne informacije

Najčešća pitanja o grobnim mjestima
Pravila ponašanja na grobljima
Godišnja grobna naknada

Za korištenje grobnoga mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Njezin iznos određuje Uprava groblja u skladu s uvjetima i mjerilima propisanima od Gradskog vijeća.

Grobna se naknada plaća za godišnje održavanje groblja, što podrazumijeva hortikulturno uređenje i cjelokupno održavanje groblja kao prostorne cjeline, zbrinjavanje otpada, održavanje nogostupa, vodovodne mreže i odvodnje, ulaganja u komunalnu opremu kao i održavanje grobljanskih objekata.

Grobna mjesta za koja grobna naknada nije plaćena deset godina zakonski se smatraju napuštenima i mogu se ponovno dodijeliti na korištenje.

Virtualna šetnja Gradskim grobljem
Skip to content