031 811 018 [email protected]

Pristupačnost

Ova se Izjava o pristupačnosti primjenjuje na mrežno mjesto trgovačkoga društva Univerzal na adresi https://www.univerzal-djakovo.hrUniverzal prepoznaje važnost digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s vizualnim, slušnim, motoričkim ili kognitivnim poteškoćama.

Pristupačnost na mrežnome mjestu www.univerzal-djakovo.hr

Na mrežnom je mjestu www.univerzal-djakovo.hr osigurana komponenta koja stranicama omogućuje poboljšanje usklađenosti sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Carnet).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti mrežnim stranicama aktivira se klikom na ikonicu izbornika pristupačnosti u lijevom gornjem uglu svake stranice. Korisnik bira opciju koja mu najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti, Đakovo, nastoji svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Ove su stranice mrežnog mjesta https://www.univerzal-djakovo.hr djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, uz iznimke navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

≡ Pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel, već skeniranjem tiskanih dokumenata, zbog čega nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana.
≡ Veći je dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa nemaju svoj alternativni opis. Ipak, dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).
≡ Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
≡ Pojedini dijelovi mrežnih stranica imaju manji kontrast od preporučenoga.

Univerzal d.o.o. radi na uklanjanju ovih neusklađenosti te kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti.

Sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti

U skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, sadržaji mrežnih stranica objavljeni prije 23. rujna 2019. Univerzal d.o.o. kvalificiraju se kao arhiva i izuzeti su od primjene Zakona.

Priprema Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava pripremljena i izrađena dana 10. ožujka 2021. prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu je ove Izjave korištena metoda automatizirane i osobne procjene. Automatizirana je procjena izvršena uz pomoć Wave Evaluation Toola, alata za analizu pristupačnosti predloženog od Carneta i W3C konzorcija.

Trgovačko društvo Univerzal redovito će revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Univerzalu d.o.o. korisnici mogu dobiti povratne informacije i prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Svi se upiti u vezi pristupačnosti ovog mrežnog mjesta upućuju službeniku za odnose s javnošću na broj telefona 031/811-018, pomoću kontaktnog obrasca na mrežnoj stranici https://www.univerzal-djakovo.hr/kontakt/ ili elektroničkom poštom na e-adresu [email protected].

Univerzal d.o.o. je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika u vezi osiguravanja pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istome roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica trgovačkog društva Univerzal, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01/2099 117
e: [email protected]

Skip to content