031 811 018 [email protected]

Zbrinjavanje otpada

Otpad je neizbježan čovjekov proizvod. Njegovim primarnim razvrstavanjem sprječavamo nepotrebno gomilanje otpada u istoj posudi i izravno smanjujemo količine koje završavaju na odlagalištu Vitika. Odvajanjem činimo dobro zajednici, svome zdravlju i okolišu.

Univerzal_doo_zbrinjavanje_otpada_djakovo_02

Gospodariti otpadom razvrstavanjem

Uslugu sakupljanja otpada od vrata do vrata pružamo koristeći šest specijaliziranih vozila za transport neopasnog otpada. Njihovi se kapaciteti popunjavaju istresanjem otpada iz posuda koje komunalni radnici nalažu na podizni mehanizam.

Svaka zelena posuda ima svoju serijsku oznaku i identifikacijski RFID čip. Podizanjem posuda senzori vozila detektiraju čip, u bazi podataka povezan s korisnikom usluge, bilježe i pamte svako pražnjenje. Sadržaj miješanog otpada snagom potisne ploče u otpadnoj se kamionskoj komori komprimira, odvozi na Vitiku i ondje odlaže. Kompaktorom se na odlagališnoj plohi razgrće u slojeve, radi smanjenja volumena sabija i utiskuje u podlogu. Zahvaljujući uređenosti tijela odlagališta; temeljnom brtvenome sloju, sustavima odvodnje oborinskih i procjednih voda te otplinjavanju, Vitika zadovoljava zahtjevne ekološke norme.

Papir, karton i otpadna plastika po sakupljanju se prevoze ovlaštenom otkupljivaču koji sve zaprimljene količine reciklabilnih materijala dodatno razvrstava, tehnološki obrađuje i koristiti kao sekundarnu sirovinu za proizvodnju novih ambalažnih proizvoda.

Komunalni otpad Univerzalove posade svakog tjedna preuzimanju na 9.500 adresa privatnih i poslovnih korisnika u gradu i prigradskim naseljima i još 3.000 korisničkih mjesta na području susjednih općina. Ljetna vrelina, kiša, snijeg, led i ekstremne temperature nikada nisu prepreka osnovnoj javnoj usluzi, što pražnjenje posuda s otpadom čini napornim poslom samo za najspremnije i najotpornije na teške radne uvjete i neugodne mirise.

Univerzal_doo_Đakovo_linija

Odvoz otpada

Pravilno razvrstavanje otpada
Papir i karton

≡ prvom srijedom u mjesecu u gradu
≡ drugom srijedom u mjesecu u prigradskim naseljima
≡ po posebnom rasporedu u općinama Đakovštine

Plastika i plastična ambalaža

≡ prvim petkom u mjesecu u gradu
≡ drugim petkom u mjesecu u prigradskim naseljima
≡ po posebnom rasporedu u općinama Đakovštine

Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište Đakovo
Ljudevita Gaja 31, Đakovo
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak 7.00-14.00
utorak, četvrtak 11.00-18.00
e: [email protected]

Reciklažno dvorište Vitika
Odlagalište otpada Vitika, Ulica Ive Lole Ribara 125, Budrovci
Radno vrijeme: utorak-subota 7.00-14.00
e: [email protected]

Izjava o korištenju javne usluge

≡ Izjava o načinu korištenje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – kućanstvo
≡ Izjava o načinu korištenje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – višestambena zgrada
≡ Izjava o načinu korištenje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – nije kućanstvo

Skip to content