031 811 018 [email protected]

Zaštita privatnosti

Univerzal d.o.o. obveznik je zaštite privatnosti i na svom mrežnome mjestu poštuje anonimnost korisnika kao i privatnost korisničkih osobnih podataka poput imena, prezimena, adrese, telefona i e-adrese. Podaci dobiveni tijekom upotrebe stranica koriste se isključivo radi pružanja kvalitetnijih usluga korisnicima, bez davanja na uvid bilo kojoj trećoj strani, ako to ne zatraže nadležne institucije u slučaju kršenja zakonskih normi.

Politika zaštite osobnih podataka i privatnosti
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava podnositelja prema Općoj uredbi o zaštiti podataka
Privola za obradu osobnih podataka
Službenica za zaštitu osobnih podataka

» Ivanka Vargić
» tel. 031 811 018
» e: [email protected]

 

Što su kolačići i kako se koriste?