031 811 018 [email protected]

Nabava komunalnih vozila KOMVO 2U

_Univerzal_doo_EU_lenta
Nabava_komunalnih_vozila_Univerzal_doo_1

Specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Proširenje Univerzalova voznog parka dvama novim moderno opremljenim vozilima, realizirano zahvaljujući bespovratnom novcu iz Kohezijskog fonda (KF) Europske unije i angažiranosti naše administracije, pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biootpada u miješanom otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom.

Projekt nazvan “KOMVO 2U” komunikacijom s javnošću apelira na čitavu lokalnu zajednicu naglašavanjem prednosti smanjenja proizvodnje miješanog otpada koji završava na odlagalištu Vitika. Većim angažmanom u razdvajanju kućnog otpada, izdvajanju biootpada i zbrinjavanju glomaznog otpada korisnici javne usluge sakupljanja otpada pokazuju odgovornost za higijenu životnoga prostora, održivost i zaštitu okoliša.

Univerzal_doo_Đakovo_linija
9

Ukupna vrijednost projekta:

1.670.133,00 kuna

9

Bespovratna eurosredstva:

1.419.613,05 kuna

9

Ukupni prihvatljivi troškovi:

1.670.133,00 kuna

9

Razdoblje provođenja projekta:

26.6.2020. – 26.4.2021.

9

Područje provođenja projekta (komunalno područje):

Đakovo
Piškorevci
Budrovci
Selci Đakovački
Široko Polje
Kuševac
Đurđanci
Ivanovci Đakovački
Novi Perkovci

9

Korisnik bespovratnih sredstava:

Univerzal d.o.o.
za komunalne djelatnosti
V. Nazora 68
31 400 Đakovo
OIB: 34319609112

9

Osoba za kontakt:

Danijel Geošić,
Odjel za odnose s javnošću
[email protected]

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 16 m³

» s potisnom pločom i sustavom za podizanje kontejnera zapremine 5 m³ i 7 m³
» pražnjenje spremnika s komunalnim otpadom u prihvatnu komoru
» omogućuje skupljanje biorazgradivog otpada, papira i plastike
» s posebnim sustavom drenaže neugodnih tekućina koje se cijede iz otpada

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 7,5 m³

» mini-kran s bežičnim daljinskim upravljanjem
» pogodan za upravljanje zvonima za otpadno staklo/staklenu ambalažu
» omogućuje lakši utovar i prijevoz glomaznog otpada
» ekonomičnije skupljanje otpada u prostorno limitiranim dijelovima naseljima
» mogućnost kipanja – za transport pojedinih vrsta otpada

Očekivani rezultati:

» modernizacija Univerzalova voznog parka
» optimiziranje procesa odvojenog prikupljanja otpada
» povećanje stope reciklabilnoga i biorazgradivog otpada
» podizanje kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom

Ciljevi projekta:

» jačanje svijesti javnosti o važnosti razvrstavanja otpada
» povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada, prvenstveno na kućnom pragu
» izdvajanje biorazgradivog otpada iz sadržaja miješanog otpada
» doprinos recikliranju otpada, oporabi i održivome razvoju
» smanjenje količine miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište

y

Audiovideo zapis za osobe za slušnim i vidnim poteškoćama

KOMVO2U, materijal za medije

KOMVO2U, projektni letak za korisnike javne usluge

Europski strukturni i investicijski fondovi:

Skip to content