031 811 018 [email protected]

Nabava komunalnih vozila KOMVO 2U

_Univerzal_doo_EU_lenta
Nabava_komunalnih_vozila_Univerzal_doo_1

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada KOMVO 2U

Proširenje Univerzalova voznoga parka dvama novim moderno opremljenim vozilima, realizirano zahvaljujući bespovratnom novcu iz Kohezijeskog fonda (KF) Europske unije pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biootpada u miješanome otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom.

Projekt nazvan “KOMVO 2U” komunikacijom s javnošću apelira na čitavu lokalnu zajednicu naglašavanjem prednosti smanjenja proizvodnje miješanog otpada koji završava na odlagalištu Vitika. Većim angažmanom u razdvajanju kućnog otpada, izdvajanju biootpada i zbrinjavanju glomaznog otpada korisnici javne usluge sakupljanja otpada pokazuju odgovornost za higijenu životnoga prostora, održivost i zaštitu okoliša.

Univerzal_doo_Đakovo_linija
9

Ukupna vrijednost projekta:

1.670.133,00 kuna

9

Bespovratna eurosredstva:

1.419.613,05 kuna

9

Ukupni prihvatljivi troškovi:

1.670.133,00 kuna

9

Razdoblje provođenja projekta:

26.6.2020. – 26.4.2021.

9

Područje provođenja projekta (komunalno područje):

Đakovo
Piškorevci
Budrovci
Selci Đakovački
Široko Polje
Kuševac
Đurđanci
Ivanovci Đakovački
Novi Perkovci

9

Korisnik bespovratnih sredstava:

Univerzal d.o.o.
za komunalne djelatnosti
V. Nazora 68
31 400 Đakovo
OIB: 34319609112

9

Osoba za kontakt:

Danijel Geošić,
Odjel za odnose s javnošću
[email protected]

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 16 m³

» s potisnom pločom i sustavom za podizanje kontejnera zapremine 5 m³ i 7 m³
» pražnjenje spremnika s komunalnim otpadom u prihvatnu komoru
» omogućuje skupljanje biorazgradivog otpada, papira i plastike
» s posebnim sustavom drenaže neugodnih tekućina koje se cijede iz otpada

Komunalno vozilo s dogradnjom volumena 7,5 m³

» mini-kran s bežičnim daljinskim upravljanjem
» pogodan za upravljanje zvonima za otpadno staklo/staklenu ambalažu
» omogućuje lakši utovar i prijevoz glomaznog otpada
» ekonomičnije skupljanje otpada u prostorno limitiranim dijelovima naseljima
» mogućnost kipanja – za transport pojedinih vrsta otpada

Očekivani rezultati:

» modernizacija Univerzalova voznog parka
» optimiziranje procesa odvojenog prikupljanja otpada
» povećanje stope reciklabilnoga i biorazgradivog otpada
» podizanje kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom

Ciljevi projekta:

» jačanje svijesti javnosti o važnosti razvrstavanja otpada
» povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada, prvenstveno na kućnom pragu
» izdvajanje biorazgradivog otpada iz sadržaja miješanog otpada
» doprinos recikliranju otpada, oporabi i održivome razvoju
» smanjenje količine miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište

y

Audiovideo zapis za osobe za slušnim i vidnim poteškoćama

KOMVO2U, materijal za medije

KOMVO2U, projektni letak za korisnike javne usluge

Europski strukturni i investicijski fondovi:

Skip to content