031 811 018 [email protected]

Reciklažna dvorišta

Važna poveznica građana, sakupljača i obrađivača otpada u sustavu gospodarenja otpadom su reciklažna dvorišta. To su komunalni objekti za kontrolirano razvrstavanje i privremeno skladištenje manjih količina otpada po vrstama, a dvorište u Đakovu primjer je jednog od najurednijih ovakvih objekata u Hrvatskoj.

Univerzal_doo_reciklazna_dvorista_02

Zbrinjavanje odvojenog otpada

Razvrstavanje otpada imperativ je modernome društvu koje unatoč ograničenim prirodnim resursima i odlagališnim kapacitetima proizvodi goleme količine otpada. Sve uvijek počinje u kući pa je tako pravilno postupanje s otpadom ondje gdje on nastaje temelj razvrstavanja. Taj prvi korak u pripremi za recikliranje ne traži puno vremena, a donosi veliku korist za ljude i okoliš. Razvrstavanju na kućnom pragu služi set sastavljen od zelene, plave i žute posude, svakako proširen za vrtni komposter ili smeđu kantu za biootpad. Međutim, praktično iskustvo svakoga kućanstva s vremena na vrijeme podrazumijeva otpad koji ne pripada nijednoj od ovih posuda ili količine koje premašuju njihove kapacitete. Takvi se viškovi otpada mogu zbrinuti bez plaćanja naknade u Univerzalovim dvama reciklažnim dvorištima. Papir i karton, plastika, plastična ambalaža, metali i limenke, tekstil, elektronički i električni otpad, glomazni i građevinski otpad, automobilske gume, ostati boja, tinte i toneri, akumulatori i baterije, lijekovi i niz drugih vrsta korisnog i opasnog otpada korisnici javne usluge mogu dovesti u reciklažna dvorišta u Gajevoj 31 ili na Vitici i predati uz predočenje identifikacijske kartice i osobne iskaznice. Mještanima prigradskih naselja u tri navrata godišnje na dane utvrđene Univerzalovim kalendarom raspoloživo je i mobilno reciklažno dvorište s istom svrhom.

Reciklažno dvorište Vitika ujedno je jedina lokacija za unos otpada poslovnih korisnika javne suluge (obrtnici, trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge) koji će za sav predani otpad, uz prateći list te u skladu s kataloškim brojem otpada i količinom, platiti naknadu za troškove gospodarenja otpadom, njegov transport i obradu.

Univerzal_doo_Đakovo_linija
Skip to content