031 811 018 [email protected]

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15 i 69/22) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije i obvezu pravne osobe s javnim ovlastima da omogući pristup traženoj informaciji, ali i objavljuje informacije neovisno o postavljenomezahtjevu – kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Univerzalu d.o.o., službeniku za informiranje:
≡ telefonom na broj 031 811 018
≡ pisanim putem na adresu: Univerzal d.o.o., V. Nazora 68, 31400 Đakovo
≡ putem elektroničke pošte na [email protected]
≡ predajom zahtjeva na adresi sjedišta tvrtke, V. Nazora 68 od 7 do 15 sati (ponedjeljak-petak)

Naknada troškova pružanja i dostave informacija

Univerzal d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Naknada se naplaćuje prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Univerzal d.o.o. korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu. U opravdanim slučajevima kao tijelo javne vlasti Univerzal može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. Tada njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.

U svrhu ponovne uporabe informacija Univerzal d.o.o. svoje će informacije učiniti dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno, bez obveze pretvorbe informacija iz jednog oblika u drugi te obnavljanja (ažuriranje, dograđivanje, stvaranje) određene informacije.

Informacije o uslugama i bazama podataka

Materijalne baze podataka tvrtke nalaze se u poslovnoj zgradi Uprave, Vladimira Nazora 68.

Službenik za informiranje

≡ Danijel Geošić
≡ tel. 031 811 018
≡ e: [email protected]
≡ Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Samoprocjena tijela javne vlasti po ZPPI-ju
Skip to content