031 811 018 [email protected]

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15 i 69/22) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije i obvezu pravne osobe s javnim ovlastima da omogući pristup traženoj informaciji, ali i objavljuje informacije neovisno o postavljenomezahtjevu – kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Univerzalu d.o.o., službeniku za informiranje:
≡ telefonom na broj 031 811 018
≡ pisanim putem na adresu: Univerzal d.o.o., V. Nazora 68, 31400 Đakovo
≡ putem elektroničke pošte na [email protected]
≡ predajom zahtjeva na adresi sjedišta tvrtke, V. Nazora 68 od 7 do 15 sati (ponedjeljak-petak)

Naknada troškova pružanja i dostave informacija

Univerzal d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Naknada se naplaćuje prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

U svrhu ponovne uporabe informacija Univerzal d.o.o. svoje će informacije učiniti dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Univerzal d.o.o. nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti osigurati uporabu informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Univerzal d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kada informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama. Univerzal d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija.

Informacije o uslugama i bazama podataka

Materijalne baze podataka tvrtke nalaze se u poslovnoj zgradi Uprave, Vladimira Nazora 68.

Službenik za informiranje

≡ Danijel Geošić
≡ tel. 031 811 018
≡ e: [email protected]
≡ Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Skip to content