031 811 018 [email protected]

Poznato je kako je osnovna jedinica svakog seta posuda za otpad u svakome kućanstvu zelena kanta za miješani otpad. Količina otpada, koji se može smjestiti u tu posudu, ne smije prijeći volumen od 120 litara između dvaju pražnjenja jer broj pražnjenja predstavlja kriterij za obračun varijabilnog dijela cijene usluge. Iako ova pravila vrijede već tri godine, komunalni radnici i dalje nailaze na pretrpane kante otvorenog poklopca, iz kojih izviruje i “kipi” otpadni sadržaj.

Podsjećamo, stoga, da poklopac zelene posude mora biti pravilno zatvoren, dok je sve viškove miješanog otpada potrebno pohraniti u zelenu vreću s Univerzalovim logotipom, koja se može kupiti na svakom našem naplatnome mjestu za 8,14 kn. Vreća mora biti svezana i pripremljena za odvoz uz zelenu posudu. Kupnjom vreće od 120 litara korisnik, koji već ima zelenu kantu i plaća javnu uslugu, podmiruje trošak zbrinjavanja viška otpada.

Skip to content