031 811 018 [email protected]

Nakon što je Gradsko vijeće na temelju Zakona o gospodarenju otpadom redefiniralo pružanje javne usluge skupljanja otpada, koju obavlja Univerzal, njezina će cijena u roku od tri mjeseca porasti! Osnovica se neće mijenjati i za kućanstva ostaje 61,64 kune (s uključenim PDV-om). Po novome, isti će iznos biti polazišna osnova i za izračune cijena korisnicima u gospodarstvu, koje Zakon svrstava u zajedničku kategoriju nekućanstava. Rast cijene bit će generiran rastom varijabilnog dijela u izračunu ukupne cijene javne usluge s postojeće 2,63 kune na 8 do 15 kuna po odvozu, o čemu će se tek odlučiti.

– Korekcija cijena proizlazi iz činjenice da kućanstva dobivaju i smeđe posude za biootpad, te je sadašnjih šest odvoza mjesečno povećano na deset, pa se korekcijom cijena, uz motiviranje za razvrstavanje, žele pokriti i Univerzalove potrebe za pokrivanje sve većih troškova. Odvoz biootpada praktički je nova usluga, društvo sada upravlja dvama reciklažnim dvorištima, treba se graditi i treća kaseta na Vitici, a sve to zahtijeva još ljudi, sredstava, opreme, kilometara, goriva i drugih troškova. S tim što Grad nema način da subvencionira društvo, objašnjava gradonačelnik Marin Mandarić.

Većim varijabilnim dijelom korisnici će dobiti dodatni poticaj za razvrstavanje otpada na kućnom pragu, čime će sporije puniti zelenu posudu za miješani otpad, pomoći održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša te ostvariti uštedu kada se odvoz počne obračunavati po novoj cijeni. Uz osigurane uvjete za odvajanje većih količina korisnog otpada i izdvajanje biološki razgradivog otpada iz zelene posude pohranjivanjem u smeđu posudu, građanima ostaje na raspolaganju i usluga reciklažnog dvorišta u Gajevoj 31 i na Vitici, gdje se odvojeni otpad zaprima bez naknade.

– Cijene se formiraju po načelu “onečišćivač plaća”. Sustav gospodarenja otpadom za sve je njegove dionike sve skuplji. Prijam otpada u reciklažno dvorište, razvrstavanje i slanje na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima i otkupljivačima tek je početak cijele priče i znatno utječe na rast troškova svakog komunalca, kaže Univerzalov direktor Stjepan Ripić i najavljuje da će u idućih mjesec dana sva kućanstva imati i smeđe posude za biootpad, na koje se dugo čekalo.

Novi zakon ne predviđa povlaštene kategorije građana kao dosad, no Grad će razmotriti proširenje socijalnog programa na one koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, obećaje gradonačelnik, radi pokrivanja izdataka njihovih kućanstava za uslugu skupljanja otpada.

Skip to content