031 811 018 [email protected]

Projektni je tim gradskog trgovačkog društva Univerzal, uz podršku Poduzetničkog centra, povukao bespovratnih 1,42 milijuna kuna za nabavu dvaju komunalnih vozila namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada! Sufinanciranjem iz Kohezijskog fonda EU-a Univerzal će projektom “KOMVO 2 U” pokriti 85% ukupne vrijednosti investicije, što znači da u kupovini novih specijaliziranih kamiona vrijednih 1,67 milijuna kuna sudjeluje sa svega 250.000 vlastitih kuna. Ugovor o dodjeli ostvarenih sredstava bit će potpisan u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), najkasnije do sredine kolovoza.

– Prosječna je starost voznog parka naše Poslovne jedinice Čistoća, koja obavlja usluge prikupljanja otpada, 14 godina i njegova je obnova doista bila imperativ! Zadovoljni smo što smo u samo nekoliko mjeseci uspjeli pripremiti kvalitetan projekt i ispunjenjem svih uvjeta na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike ostvariti potporu od 1,4 milijuna kuna, što je 4/5 ukupne vrijednosti dvaju novih kamiona kojima ćemo zanoviti našu flotu, kaže Univerzalov direktor Stjepan Ripić. Novim vozilima, dodaje, gradski će komunalac ispuniti preduvjete za proširenje usluge prikupljanja otpada na biorazgradivi otpad kućanstava, kao i za fleksibilniji tranzit reciklabilnog otpada prema ovlaštenom otkupljivaču ili oporabitelju.

Projekt “KOMVO 2 U” podrazumijeva nabavu suvremeno opremljenog kamiona za biootpad sa spremnikom od 16 kubičnih metara i prihvatnom posudom za tekućinu koja se cijedi uslijed mehaničkog procesa potiskivanja i sabijanja otpada u gornjemu sanduku, zahvaljujući čemu se sprječava curenje tekućine neugodnog mirisa na tlo. Drugo je vozilo s nadogradnjom kapaciteta sedam kubika i kranom, a služit će prvenstveno za razmještanje, transport i pražnjenje tzv. zvona za prikupljanje razdvojenog korisnoga otpada, u prvom redu staklene ambalaže.

– Nabava novih specijaliziranih komunalnih vozila sigurno će pozitivno utjecati na daljnju optimizaciju poslovanja i rast gradskog komunalca koji će u javnosti, kada se kamioni iduće jeseni pojave na cestama, ponovno biti potvrđen kao važna karika u lancu gospodarenja otpadom i izgradnji koncepta kružne ekonomije, zaključuje direktor Ripić.

Skip to content