031 811 018 [email protected]

Osim što se komunalni radnici mogu vidjeti pri obilježavanju pješačkih prijelaza, manje je poznato da Univerzal radi i na održavanju cjelokupne vertikalne prometne signalizacije svih nerazvrstanih gradskih cesta, a u novije vrijeme i biciklističkih staza. Univerzalovi radnici u ophodarskoj službi u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture, koji donosi Gradsko vijeće, tijekom cijele godine obavljaju kontrolu prometnih znakova i stanja kolničke konstrukcije. Pritom se otklanjaju uočeni nedostaci, dotrajali nosivi stupovi i znakovi zamjenjuju novima, nagnuti stupovi ispravljaju, postavljaju prometna zrcala gdje god su neophodna, a broj prometnih znakova uz lokalne ceste po potrebi povećava. U održavanje znakova uključena je smeđa (turistička) signalizacija.

Skip to content