031 811 018 [email protected]

Gradsko groblje Đakovo:
14 sati: IVO BOŽANOVIĆ (86) e-osmrtnica
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
12 sati: ANDRIJA DAVIDOVIĆ (52)

Skip to content