031 811 018 [email protected]

Nakon što je u Slavoniji dopuštena svinjokolja za vlastite potrebe, na seoskim gospodarstvima i gradskim adresama, Đakovčani ponovno od subote 23. prosinca klaonički otpad mogu zbrinuti u posebnim spremnicima na lokaciji Reciklažnog dvorišta Vitika.

Prihvatna je točka za ostatke svinjokolje otvorena 23. prosinca 2023. od 7 do 12 sati, od 27. do 29. prosinca od 7 do 14 sati, 30. prosinca od 7 do 12 sati, a od 2. siječnja 2024. svakim radnim danom i subotom od 7 do 14 sati, osim na blagdan Bogojavljenja 6. siječnja.

Odbačeni se organski materijal na zemlji brzo razgrađuje stvarajući plinove neugodnih mirisa i druge proizvode raspadanja, zbog čega je animalni otpad zagađivač okoliša i prijetnja zdravlju, pa su Grad Đakovo i Univerzal i u ovoj sezoni svinjokolje organizirali sigurno mjesto za privremeno zbrinjavanje i otpremu takvog otpada konačnom sakupljaču i prerađivaču, a to je Agroproteinka.

Skip to content