031 811 018 [email protected]

Bude li sve po planu, do Uskrsa će još tisuću i pol đakovačkih kućanstava Mjesnog odbora Gabro Hes i preostalog dijela Mjesnog odbora Regal Vajs biti opremljeno posudama za biootpad. Univerzal će time kompletirati isporuku smeđih kanti, čime se na strani korisnika stvaraju tehnički uvjeti za organizirano skupljanje biološki razgradivog kuhinjskog i vrtnog otpada. Taj će otpad u sklopu javne usluge, kada bude sve spremno, komunalac odvoziti jednom tjedno, no dotad će proći još neko vrijeme. Svi sugrađani koje naši radnici u trenutku isporuke posude ne zateknu kod kuće, po svoju smeđu kantu mogu doći u Univerzal u Nazorovoj 68.

Smeđu posudu, također označenu serijskim brojem i bar kodom za svako korisničko mjesto, od ostalih kanti razlikuje gumena brtva ispod poklopca i mehanizam za zatvaranje, što sprječava širenje neugodnih mirisa. Najvažnije je kako će se proširenjem primarnog razdvajanja otpada na biootpad barem za trećinu smanjiti dosadašnja količina miješanog miksa u zelenoj posudi i povećati postotak razdvojenog ponovno iskoristivog otpada s aktualnih 15%. Bit će to i zamjetno manje opterećenje za Odlagalište otpada Vitika, kojemu ćemo zajedničkom kulturom gospodarenja otpadom produžiti radni vijek.

Grad Đakovo javnom je nabavom Fonda za zaštitu okoliša pribavio ukupno 5.600 smeđih posuda za korisnike koji će umjesto vrtnog kompostera upotrebljavati kantu za biootpad.

Skip to content