031 811 018 [email protected]

Gradski komunalac Univerzal objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za najam drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i ostalih usluga za vrijeme programa Advent u Đakovu 2022.. Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje ugostiteljske i ostalih djelatnosti, trebaju do 2. prosinca 2022. godine do 12:00 sati podnijeti ponude i priložiti sve tražene dokumente. Pisana se ponuda podnosi u jednom primjerku i dostavlja osobno na adresu trgovačkog društva Univerzal, Vladimira Nazora 68, 31 400 Đakovo, u zatvorenoj omotnici, s jasnom naznakom “Advent u Đakovu 2022.” – ne otvaraj i adresom ponuditelja na drugoj strani omotnice.

Najkvalitetnije će ponuditelje izabrati Povjerenstvo, imenovano od Univerzalova direktora, na temelju ocjenjivanja ponuda prema kriterijima utvrđenima Pozivom. Odluka o njihovom odabiru bit će objavljena na Univerzalovim mrežnim stranicama www.univerzal-djakovo.hr najkasnije tri dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

Poziv za iskazivanje interesa za najam drvenih kućica – “Advent u Đakovu 2022.”
OBRAZAC – Prijavnica – Drvene kućice na Trgu J. J. Strossmayera
Popis planirane ponude
Izjava za ponuditelje o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti
Izjava o suglasnosti za korištenje fotografija i snimljenih video-materijala
Tlocrt – idejno rješenje
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme “Adventa u Đakovu 2022.”

 

Skip to content