031 811 018 [email protected]

Na budrovačkom je groblju u lipnju dovršena prva faza uređenja, kojom je ovo mjesno groblje dobilo još 210 metara tipskog nogostupa, rekonstruirani kolni pješački ulaz i 120 metara panelne ograde. Upravo na istočnoj strani grobljanske parcele, gdje je podignuta nova ograda, prethodno su uklonjene živa ograda i betonska staza, dok je kolni ulaz, uz postavljeno novo zacjevljenje, proširen. Za pješačke je staze u rubnom i središnjem dijelu groblja, kojim Univerzal upravlja od 2015., utrošeno 300 kvadrata opločnika, shemom polaganja usklađenog s već postojećima.

Radove započete u ožujku često je usporavalo loše vrijeme, posebno je zahtjevno bilo pripremiti teren i graditi u pojasu uz državnu cestu D 46 do oborinskog kanala, no izvođač Tegrad d.o.o., odabran provedenom nabavom, uspio je sve završiti prije ljeta. Za Univerzal kao investitora, kojem je cilj bolja komunalna infrastruktura svih prigradskih groblja, sredstva je osigurao Grad Đakovo, vlasnik čestice. Projektna dokumentacija, stručni nadzor, građevinski materijal, oprema i obavljeni radovi koštali su 65.000 € (bez PDV-a). Groblje u Budrovcima prostire se na 9.260 četvornih metara i broji oko 600 grobnih mjesta.

Skip to content