031 811 018 [email protected]

Školski primjer komunalnog nereda zatekli smo, ne prvi put, na prigradskom groblju u Ivanovcima Đakovačkim. Krajnje neodgovorno postupanje s vunom nakon šišanja ovaca lokalni je uzgajivač pokazao “pospremivši” je, zajedno sa slamom, u zelene kontejnere za miješani otpad korisnika groblja. Nepropisno je u iste spremnike otpad odložila i jedna cvjećarnica, što smo uočili nakon što smo rasporili crnu vreću kojom se neuspješno pokušalo sakriti podrijetlo otpada. Cvjećarnica posjeduje registrirani otpadni spremnik, no javna usluga ima svoju cijenu pa je lakše riješiti se “smeća” guranjem u javne kontejnere. Zaključak; dok god ne postanemo svjesni da je propisno i ekološko zbrinjavanje svakog otpada koji sami proizvedemo civilizacijski doseg, nećemo se kao zajednica uspjeti izdići iznad balkanskog mentaliteta dizajniranog na kredu “brigo moja prijeđi na drugoga”.

Skip to content