031 811 018 [email protected]

Glomazni otpad

Zakonom o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada svaki korisnik ima pravo na besplatni odvoz krupnog otpada  jednom godišnje. Preuzimanje otpada obavlja se na kućnoj adresi korisnika prema prijavi i planu odvoza.

Godišnji plan preuzimanja glomaznog otpada kućanstava

Obrazac za prijavu glomaznog otpada kućanstva

Skip to content