031 811 018 [email protected]

Visokorazvijenom uslugom reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta trgovačko društvo Univerzal sugrađanima kontinuirano omogućuje potpuno besplatno zbrinjavanje glomaznoga otpada kućanstava. Za razliku, svakome je korisniku, koji je na vlastiti zahtjev zatražio odvoz glomaznog otpada s kućne adrese, naplaćen trošak prijevoza tog otpada do Reciklažnog dvorišta Đakovo, u skladu s pravnim okvirom i zakonskom obvezom davatelja i korisnika usluge. Trošak prijevoza glomaznog otpada s obračunskog mjesta legitiman je i opravdan trošak, budući da je riječ o odvozima realiziranima po korisničkome zahtjevu. Međutim, svaki je naš korisnik, koji je sa zahtjevom za kontejner za odvoz glomaznog otpada došao u Univerzal, prethodno informiran i savjetovan o pravu besplatnoga zbrinjavanja tog i svakog drugog otpada iz kućanstva u reciklažnom dvorištu.

Univerzal je od uvođenja sustava razvrstavanja kućnog otpada do sada zbrinuo 45 tona glomaznog otpada građana. Sve su ove količine, u skladu s načelima održivog gospodarenja otpadom i kružnom ekonomijom, poslane na daljnje razvrstavanje i mehaničku obradu ugovorenom ovlaštenome otkupljivaču, što je poslovni proces koji za Univerzal d.o.o. generira dodatne materijalne troškove koji se nikada nisu prenosili na leđa korisnika usluga i koje trgovačko društvo, unatoč visokim iznosima, samostalno servisira.

Novim je Zakonom o gospodarenju otpadom (ZGO) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova, koja je na snazi od 11. veljače 2022., omogućena besplatna usluga odvoza krupnog otpada (u količini do 3 prostorna metra) s obračunskoga mjesta korisnika usluge jednom godišnje – prema Planu odvoza glomaznoga otpada, koji je zajedno s uvjetima odvoza objavljen na Univerzalovim mrežnim stranicama (https://www.univerzal-djakovo.hr/odvoz-glomaznog-otpada).

Skip to content