031 811 018 [email protected]

Smeđa će rupičasta kantica od 10 litara korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u zgradi 3 na Vijencu kardinala Stepinca odvajanje kuhinjskog otpada na mjestu njegova nastanka učiniti lakšim i praktičnijim. Vrećica, koja se stavlja u kanticu, kompostabilna je i biorazgradiva pa se, kada je napunjena, poveže, izvadi i jednostavno odloži u kontejner za biootpad. Stanari Trojke izabrani su za Univerzalov pilot-projekt s vrbovečkom tvrtkom Consultare. Njezina je predstavnica Ana Domitrović na jučerašnjoj prezentaciji korisnicima dala jasne upute za rukovanje kanticom i korisne savjete o zbrinjavanju ostataka termički neobrađene hrane.

– Biootpad je u ovoj kantici za 30 % suši nego što bi bio u bilo kojem drugom spremniku, zahvaljujući čemu nema neugodnih mirisa. Suši se tako što kroz rupice cirkulira zrak, pa se ne stvaraju plijesni i gljivice, dok se pravilnim okretanjem ručke kantice poklopac može “zaključati” kako u slučaju prevrtanja otpad ne bi ispao van, kazala je A. Domitrović.

Zapremnina je ventilirajuće kantice deset, a u potpunosti razgradive vrećice koja se u nju stavlja, prosječno dostatne za otpad koji u kuhinji nastane u tjedan dana, 20 litara. Set s kanticom, godišnjom zalihom vrećica i tiskanim edukativnim materijalom za 24 je stambene jedinice u Trojci besplatan.

O pilot-projektu je govorio i Danijel Geošić iz Univerzalovih Odnosa s javnošću, rekavši da će komunalac udjel odvojenog biootpada na toj adresi pratiti godinu dana, koliko su dugo stambena kućanstva pokrivena zalihom vrećica i potom analizirati je li Trojka iskoristila prednosti kantica i kompostabilnih vrećica i dostigla trećinu odvojenog kuhinjskog otpada u usporedbi s proizvedenim miješanim komunalnim otpadom. – Da bismo ostvarili ciljne količine, potrebno je odgovornije i angažiranije odvajanje biootpada, a rješenje s kanticama ispunjenje je svih uvjeta za stambena kućanstva da bi u tome uspjela, zaključio je Geošić. » FB fotogalerija

Skip to content