031 811 018 [email protected]

Univerzal je početkom godine objavio raspored odvoza miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada u 2022. za šest općina Đakovštine, na području kojih pruža javnu uslugu skupljanja i zbrinjavanja otpada. Na kalendaru su označeni dani u mjesecu za koje korisnici trebaju pripremiti miješani otpad, papir i karton i ambalažnu plastiku.

Objavljen je i raspored mobilnih reciklažnih dvorišta (MRD) s točnim lokacijama u prigradskim naseljima Grada Đakova. Univerzalovo mobilno dvorište obići će cijeli prigradski prsten i u svakome će se naselju naći triput tijekom godine. Za prihvat razdvojenog otpada u MRD vrijede ista pravila kao pri unosu otpada u Reciklažno dvorište Đakovo (korisnička je kartica obavezna). Cjelokupni rasporedi dostupni su na ovoj poveznici.

Skip to content