031 811 018 [email protected]

SRIJEDA, 8. 5. 2024.

Prigradsko groblje Piškorevci: 14 sati: KATA PETRIČEVIĆ (82) e-osmrtnica

UTORAK, 7. 5. 2024.

Gradsko groblje Đakovo: 14 sati: IVAN ŠIFNER (84) e-osmrtnica

SUBOTA, 4. 5. 2024.

Gradsko groblje Đakovo: 13 sati: ĐEMAJLIJA LISAC (68) e-osmrtnica 14 sati: MARIJA BEKIĆ r. ČULINA (72) e-osmrtnica

PETAK, 3. 5. 2024.

Prigradsko groblje Piškorevci: 14 sati: DRAGA VUKADIN (88) e-osmrtnica

UTORAK, 30. 4. 2024.

Prigradsko groblje Piškorevci: 14 sati: EVA ŠTURM (83) e-osmrtnica

PONEDJELJAK, 29. 4. 2024.

Prigradsko groblje Piškorevci: 14 sati: KATICA VUKADIN (65) e-osmrtnica Prigradsko groblje Budrovci: 14 sati: MARIJA VIDAKOVIĆ (87) e-osmrtnica
Skip to content