031 811 018 [email protected]

Gradsko groblje Đakovo:
11 sati: NIKOLA TATAROVIĆ (80) e-osmrtnica
12 sati: LJUBA ŠPOLJAR (90) e-osmrtnica
Prigradsko groblje Široko Polje:
12 sati: DELFA MAMIĆ (85) e-osmrtnica

Skip to content