031 811 018 [email protected]

Gradsko groblje:
13 sati: IVAN SUPER (84)
14 sati: BORIS KUNŠTIĆ (64)
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
13 sati: MANDA IVIĆ (85)

Skip to content