Prijava pogrešnog podatka

Upute za korištenje aplikacije


Aplikacija ima tri glavne funkcionalnosti:

 • Pretraga pokojnika
 • Lociranje grobnog mjesta
 • trenutačno pozicioniranje korisnika na odabranom groblju (smartphone inačica)

Korištenje aplikacije u koracima:

1. Odabir groblja

Ulaskom u aplikaciju odabrano je Gradsko groblje. Kako biste promijenili groblje koje želite pretražiti, pritisnite tipku u gornjem lijevom kutu aplikacije.

Prikazuje se glavni izbornik u kojem se nudi opcija "Odaberite groblje".

Pritisak na željeno groblje učitava kartu odabranoga groblja u aplikaciji.

Sada možete pretraživati odabrano groblje.

2. Pretraga i pronalazak pokojnika

Kada ste odabrali željeno groblje, pretražujte putem predviđenog polja (trake) za unos pri samom vrhu aplikacije (prepoznaje se po tekstu "Pretraži ...").

Aplikacija podržava razne načine pretrage pokojnika:

 • unesenim punim imenom i prezimenom (neovisno o redoslijedu)
 • unesenim samo imenom ili prezimenom
 • unesenim dijelom imena ili prezimena

Na primjer: Marija Horvat / Horvat Marija / Marija / Horvat.

Radi potpunih rezultata pretrage koristite slova s dijakritičkim znakovima (čšćđžš).

Napomena: Aplikacija pretražuje samo odabrano groblje, ne sva groblja.

3. Pronalazak grobnog mjesta

Odabirom željenog rezultata aplikacija će učitati traženo grobno mjesto na kartu, označiti ga crvenim kružićem i otvoriti prikaz detaljnih podataka o grobnom mjestu.

Info: Crveni kružić ostaje na karti do novog pokretanja aplikacije ili novog korištenja tražilice.

4. Pozicioniranje korisnika na groblju

Aplikacija nudi mogućnost prikaza Vaše trenutne lokacije na karti.

Klikom na ikonicu u izborniku pri vrhu aplikacije pogledajte gdje se nalazite.

Napomena: Za točno pozicioniranje morate imate uključene GPS mogućnosti mobilnog uređaja. Zatraži li preglednik mobilnog uređaja potvrdu za korištenje ove mogućnosti, potvrdite.

Vaša će lokacija biti označena žutim kružićem na karti.

Ako ste prethodno odabrali grobno mjesto, aplikacija će prikazati Vašu lokaciju i lokaciju grobnog mjesta kako biste se lakše snašli u pronalaženju grobnog mjesta u prostoru.


Impresum


Naziv publikacije:

e-groblje Ðakovo

Adresa (URL): https://www.univerzal-djakovo.hr/e-groblje

Izdavač:

Univerzal d.o.o.

Vladimira Nazora 68

31400 Đakovo

Za izdavača:

Stjepan Ripić

Urednici:

Danijel Geošić

Stjepan Eberhardt

Razvoj aplikacije:

Plavi link j.d.o.o.

Certise 41

31400 Đakovo

Ortofoto i karte:

Darko Milošević, dipl.ing.geod.


© . Univerzal i Plavi link


Najčešća pitanja i odgovori o grobnim mjestima


 • Prema kojim propisima postupa Uprava groblja?

  Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti Đakovo - Uprava groblja postupa prema Zakonu o grobljima (Narodne novine broj 19/98, 50/12), Odluci o grobljima (Službeni list Grada Đakova 2/99, 8/00) te vrijedećem Cjeniku.

 • Tko je vlasnik groba?

  Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Grad Đakovo. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik, pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenoga grobnog mjesta).

 • U čemu je razlika između prava korištenja i prava ukopa?

  Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta.Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ako im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (bračni ili izvanbračni partner, potomci i posvojena djeca i njihovi bračni ili izvanbračni partnerte roditelji korisnika). Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji. Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokapati osoba izričito navedena ispravom kojom se daje pravo ukopa. Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto mogu ukapati i članovi obitelji nositelja prava ukopa.

 • Kako se regulira pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika i vlasnika nadgrobnog uređaja?

  Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ako je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto kao naknadno pronađene imovine.

 • Na koji način se grobno mjesto može ustupiti?

  Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ako ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika. Pravo korištenja može se ustupiti članu obitelji, osobi koja je upisana kao sukorisnik istoga grobnog mjesta.

 • Tko održava i uređuje grobno mjesto?

  Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

 • Što znači da je grob napušten?

  Grob se smatra napuštenim ako grobna naknada nije plaćana 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

 • Što je ekshumacija?

  Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Iskop posmrtnih ostataka umrle osobe radi prijenosa u drugo grobno mjesto može se ugovoriti na zahtjev bračnog ili izvanbračnog partnera, djece i posvojenika umrle osobe. Ako umrla osoba nije imala bračnog ili izvanbračnog partnera i djecu ili su umrli prije nje, ekshumacija se može ugovoriti na zahtjev roditelja i njihovih potomaka koji su snosili troškove ukopa.

  Za ekshumaciju je potrebna suglasnost korisnika grobnog mjesta u kojem je pokojnik bio pokopan i grobnog mjesta u koje se posmrtni ostaci prenose. Sve detalje i uvjete ugovaranja iskopavanja umrlih i već pokopanih osoba potrebno je prethodno provjeriti u Upravi groblja.

 • Što je ekshumacija radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja?

  Ekshumacija je postupak prelaganja - izmještanja posmrtnih ostataka radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja.

  Ekshumaciju je u pravilu moguće izvršiti:

  • u produbljenje groba (ukop u zemlju, na nižu dubinu), ako je proteklo 15 godina od posljednjeg ukopa, a način i izvršenje ekshumacije zavisi od stanja posmrtnih ostataka
  • unutar grobnice se obavlja prelaganje posmrtnih ostataka, ako je proteklo 30 godina od ukopa
  • Izvršenje također zavisi od stanja posmrtnih ostataka. U takvim slučajevima je riječ o prelaganju posmrtnih ostataka u manji sandučić i/ili u izgrađenu kosturnicu radi oslobađanja mjesta u grobnici.
 • Koliko ima ukopnih mjesta u grobnom mjestu?

  U zemljanom grobu su u pravilu tri ukopna mjesta u tri dubine. Nakon ciklusa od 15 godina te po izvršenju ekshumacije u produbljenje oslobađaju se ukopna mjesta za daljnja ukapanja. Grobnice se grade za dva, tri, četiri, šest, osam i više ukopnih mjesta, što zavisi od tehničkih uvjeta. Najčešće su grobnice od tri i šest ukopnih mjesta.

 • Tko uklanja vijence i cvijeće nakon ukopa i nakon koliko dana?

  Vijence i cvijeće uklanjaju djelatnici Univerzala d.o.o. Đakovo 20-30 dana nakon ukopa. Na poseban zahtjev stranke vijenci se mogu ukloniti i ranije.

 • Tko je dužan zacementirati pokrovnu ploču nakon ukopa?

  Cementiranje pokrovne ploče može se naručiti pri ugovaranju pogreba zajedno s ostalim uslugama ili pojedinačno na zahtjev

 • Što poduzeti nakon što je prilikom posjeta grobu uočena krađa ili oštećenje?

  Krađu prijaviti policiji i u pisanom obliku prijaviti Upravi groblja (Đakovo, Ljudevita Gaja 31).

 • Što je potrebno učiniti kako bi se dobila dozvola za uređenje grobnog uređaja?

  Sve detalje u vezi uređenja groba ili kazete korisnik dogovara s ovlaštenim izvođačem po vlastitom odabiru. U Upravu groblja potrebno je predati pisani zahtjev s podacima o grobnom mjestu, korisniku, izvođaču i detaljima uređenja. Zahtjev obavezno potpisuju korisnik groba i izvođač, te uz isti prilažu nacrt s označenim dimenzijama ili kratki opis radova koji se namjeravaju izvesti.

 • Što je godišnja grobna naknada, namira za održavanje grobnog mjesta?

  Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje Uprava groblja. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje podrazumijeva hortikulturalno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz otpada, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, kao i održavanje objekata na groblju.