031 811 018 [email protected]

Gradsko groblje Đakovo: 
12 sati: MARKO ČIČAK
13 sati: NEVENKA PINJUH (78) e-osmrtnica
14 sati: IVICA DRMIĆ (65) e-osmrtnica
Prigradsko groblje Selci Đakovački:
12 sati: MARIJA BALEN – SEKA (57) e-osmrtnica
Prigradsko groblje Široko Polje:
14 sati: MARKO SUBAŠIĆ (65) e-osmrtnica

Skip to content