031 811 018 [email protected]

Gradsko groblje:
13 sati: KATICA VUKOVIĆ (87)
Prigradsko groblje Budrovci:
13 sati: KATA RUČEVIĆ (77)

Skip to content